Terapia Drakuli (osocze bogatopłytkowe)

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Otrzymywane jest w procesie wirowania krwi pobranej z żyły, bezpośrednio od pacjenta przed zabiegiem.

Jak to działa?

Skoncentrowane i aktywowane płytki krwi zawarte w preparacie pobudzają specyficzne czynniki wzrostu, między innymi: naskórkowy czynnik wzrostu (EGF - Epithelial Growth Factor), transformujący czynnik wzrostu (TGF - Transforming Growth Factor), płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF - Platelet - Derived Growth Factor), śródbłonkowy naczyniowy czynnik wzrostu (VEGF - Vascular Endothelial Growth Factor). PRP zawiera również białka odpowiedzialne za adhezję komórkową: fibrynę, fibronektynę oraz vitronektynę. Rewitalizacja skóry zachodzi przez regenerację komórek skóry dzięki działaniu własnych czynników wzrostu i mezenchymalnych komórek macierzystych, jest to tzw. Autologiczna Odnowa Komórkowa (ACR - Autologous Cellular Regeneration).

Jak długo trawa kuracja?

Najlepsze efekty osiąga się przy zastosowaniu kuracji uderzeniowej, tj. 3-4 zabiegi co 2 tygodnie. Im pacjent jest starszy, tym częściej należy powtarzać zabiegi, standardowo 2-3 razy w roku.

Po jakim czasie widać efekty zabiegów?

Efekty zaczynają się pojawiać już podczas cyklu 3-4 zabiegów w fazie uderzeniowej, nasilają się w ciągu kilku miesięcy po zakończeniu terapii.

ZMIEŃ SWOJE ZDROWIE I WYGLĄD

Zadzwoń w celu konsultacji 604-219-471.
Wypracujemy najbardziej satysfakcjonujące Cię rozwiązania, które pozwolą Ci czuć się i wyglądać mlodo!